This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(66) 08 1454 8037, 08 6990 1025
 • ยินดีต้อนรับสู่ สวนปา-นะ
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ 100 %
 • ยินดีต้อนรับสู่ สวนปา-นะ
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ 100 %
 • ยินดีต้อนรับสู่ สวนปา-นะ
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ 100 %
 • 1
 • 2
 • 3

สวนปา-นะ

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ 100 %coconut

มะพร้าวsaseme

งาmungbean

ถั่วเขียวStarFruit

มะเฟือง

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

ผลิตภัณฑ์จากงา

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

ผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

ผลิตภัณฑ์จากมะเฟือง

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

เกี่ยวกับสวนปา-นะ

“ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” สัจธรรมที่ทุกคนสัมผัสได้

สวนปา-นะ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการมีสุขภาพดี เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่จะเสริมสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี พบว่าการนำสมุนไพรไทยมาแปรรูปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนเช่นเดียวกับที่คนโบราณนำสมุนไพรจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะทำเป็นยารักษาโรค อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องสำอางมาเป็นเวลาช้านานนั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดการเจ็บป่วย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงได้

สวนปา-นะ จึงได้ศึกษาตำราเกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาแปรรูปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือนตามแนวภูมิปัญญาไทยแต่โบราณอย่างจริงจัง จากนั้นก็ทดลองทำใช้ในหมู่ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และแบ่งปันเพื่อนบ้าน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาไทย และปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า สวนปา-นะ จึงผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพจากสมุนไพรและผลิตผลจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี สารแต่งสี กลิ่น และแบ่งปันให้ผู้ที่รักในสุขภาพเช่นเดียวกันกับเราได้ซื้อหาไปใช้ในราคาย่อมเยา

สวนปา-นะ ผลิตสินค้าทุกล็อตโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพเป็นสำคัญ เรามิได้เร่งการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก เพื่อที่จะขายได้เยอะๆ แต่เราต้องการให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สวนปา-นะ ทุกคนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และเป็นปัญหาสังคมในเวลาต่อมา และนี่คือที่มาของคำว่า "สโลว์โคโคนัท"

ขอขอบพระคุณอาจารย์และทุกๆ ท่าน ที่ช่วยทำให้มี "สวนปา-นะ " เกิดขึ้นในวันนี้

วิธีการสั่งซื้อ

 • สั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ 08 1454 8037, 08 6990 1025
 • สั่งซื้อผ่านทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทางร้านจะสรุปยอดเงินโอนค่าสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับแจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า และจะจัดส่งสินค้าเมื่อลูกค้าแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

วิธีการชำระเงิน

ติดต่อ ID Line 08 1454 8037 เพื่อแจ้งช่องทางการชำระเงิน

แจ้งการชําระเงิน

 • แจ้งผ่าน SMS เมื่อชำระเงินแล้ว สามารถส่ง SMS จากตู้ ATM, Internet Banking, หรือพิมพ์ SMS แจ้งชื่อ และธนาคารที่โอนเงินเข้าได้ที่ 08 1454 8037, 08 6990 1025
 • แจ้งผ่านโทรศัพท์ โทรแจ้งการชำระเงิน และธนาคารที่โอนเข้าได้ที่ 08 1454 8037, 08 6990 1025
 • แจ้งผ่านอีเมล แจ้งยอดการชำระเงิน และธนาคารที่โอนเงิน ส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรุณาระบุรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

 1. ชื่อผู้ชำระเงิน
 2. สินค้าที่สั่งซื้อ
 3. จำนวนเงิน
 4. ธนาคารที่โอนเงินเข้า
 5. ช่วงเวลาที่ชำระเงิน
 6. หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่สะดวกในการติดต่อกลับ

หมายเหตุ

 • การชำระเงินควรโอนเงินเป็นเศษสตางค์เพิ่มจากยอดเต็มเช่น สินค้า 100 บาท ให้ชำระเป็น 101 หรือ 100.5 ทั้งนี้จะทำให้การระบุตัวผู้ชำระเงินชัดเจนและสะดวกต่อการตรวจเช็คทั้งผู้ซื้อเองและทางเว็บไซต์ด้วย
 • การสั่งซื้อทุกครั้งต้องแจ้ง ชื่อ นามสกุล อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ ในการติดต่อกลับ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งรายละเอียดของสินค้า จำนวน ขนาดที่ต้องการให้ชัดเจน
 • เมื่อชำระเงินแล้วให้แจ้งการชำระเงิน และเพื่อการตรวจสอบที่ชัดเจนควรแนบไฟล์ Slip การชำระเงินด้วย ทุกครั้งเพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันกับรับส่งสินค้าต่อไป
 • คำสั่งซื้อจะมีผลต่อเมื่อมีการชำระเงินในเวลาทำการ ตั้งแต่ เวลา 9.30 น. - 16.00 น. ของแต่ละวัน โดยคำสั่งซื้อนี้ให้มีผลวันต่อวัน และหากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาทำการ จะถือว่ายกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ